Valvontatoiminta

Onnettomuuksien ehkäisyllä pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Yhtenä osana onnettomuuksien ehkäisyä on pelastuslaitoksen valvontatoiminta. 

Kymenlaakson alueelle on laadittu valvontasuunnitelma, jossa kerrotaan pelastusviranomaisen valvontaan liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.

Pelastustoimelle on säädetty tehtäväksi tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi mm. huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta turvallisuusviestinnästä sekä palotarkastuksista, seurata onnettomuusuhkia sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja ryhtyä johtopäätösten perusteella toimenpiteisiin, ohjata yritysten ja laitosten omatoimiseen varautumiseen valmentavaa koulutusta, sekä järjestää koulutusta asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstölle.

Pelastustoimi toimii lisäksi asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa sekä vastaa nuohouksen järjestämisestä alueellaan 30.6.2019 asti. Rakennuksen omistajan tai haltijan on jatkossa itse tilattava nuohous haluamaltaan yrittäjältä. Nuohoustyön tekijältä edellytetään jatkossakin nuohoojan ammattitutkintoa. Yhteystietoja ammattinuohoojille löytyy esim. www.nuohoojat.fi 

Lisätietoja: Ohjeet ja Lomakkeet