Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa auttamisenketjua ja pelastustoiminnan tuottamista Kymenlaaksossa. Kymenlaakson alueella on 29 vapaaehtoista palokuntaa,  2 puolivakinaista palokuntaa,  3 tehdaspalokuntaa ja 2 sotilaspalokuntaa, joiden kanssa Kymenlaakson pelastuslaitoksella on palokuntasopimukset. Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien erikoistumista kehitetään edelleen  palvelemaan  koko maakunnan aluetta.

Sopimuspalokuntien  käyttöä ja  kehittämistä toteutetaan jatkuvasti erilaisten työryhmien kautta. Sopimuspalokunnilla on myös edustaja Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtoryhmässä. Kymenlaakson pelastuslaitos  seuraa yhteistyössä  työterveyshuollon kanssa sopimuspalokuntalaisten toimintakykyä ja edistää työturvallisemman toimintaympäristön rakentumista  alueellansa. 

Avaa tästä Sopimuspalokuntien yhteystiedot