Ohjeet ja lomakkeet

Asuinrakennusten turvallisuus

Kerrostalot ja rivitalot

Pelastussuunnitelma

Yleisötapahtumien ohjeet löydät täältä

Tilapäismajoitus

Palavat nesteet ja kaasut 

Suuronnettomuus 

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta 2020 (Kouvolan seutuKotkan seutuHaminan seutu)
Safety Information Bulletin for Major Accident 2020 (Kouvola, Kotka, Hamina)
Säkerhetsmeddelande för storolyckor 2020 (Kouvola, Kotka, Hamina)
БЮЛЛЕТЕНЬ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ КРУПНОЙ АВАРИИ (Kouvola, Kotka, Hamina)
Tarkemmat kartat:

ERHE-materiaali