Ensihoito

ENSIHOITOPALVELUT

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon järjestämisvastuu on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä (Kymsote). Kymsote on päättänyt toteuttaa alueensa ensihoitopalvelun omana toimintanaan ja osittain yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoidon operatiivinen kenttäjohtotoiminta on Kymsote:n omaa toimintaa.

Monitoimiyksikkö, Miehikkälä - Virojoki

Monitoimiyksikön on tarkoitus hoitaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä sekä osallistua kaikkiin pelastustehtäviin. Monitoimiyksikössä on ensihoidon hoitotason yksikön välineistö sekä pelastusvälineistöä, jota ei ole normaalissa ensihoitoyksikössä. Monitoimiyksikön miehitys koostuu pelastaja - ensihoitajaparista.

Ensivaste

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) kuntien alueella toiminnasta sovittujen sopimusten perusteella. Ensivastetoiminnassa noudatetaan toimintaan laadittuja hoito-ohjeita, jotka terveysviranomainen on hyväksynyt. Ensivasteen tarkoitus on vähentää potilaan tavoittamisviivettä kiireellisissä ensihoitotehtävissä, kun ensihoitoyksikkö on kaukana tai vapaita ensihoitoyksiköitä ei ole käytettävissä.

Ensihoitopalveluiden ohjeistus ja valvonta:

Ensihoitopalveluiden sisältöä ja tuottamista ohjaa mm. seuraavat säädökset ja ohjeet:

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (340/2011)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje ensihoidon palvelutasosta (2011:11)

Kymenlaakson alueen ensihoitopalvelua ohjaa lisäksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös. Kymenlaakson pelastuslaitoksen tuottamia ensihoitopalveluita ohjaa ja valvoo Kymsote.

Lisätietoa ensihoitopalvelusta, ensihoitopalvelulle asetettavista vaatimuksista ja toiminnan valvonnasta: >Linkki Kymsote:n sivuille

Anna palautetta: Linkki Kymsote:n palautesivuille