Tietoa meistä

Kymenlaakson pelastuslaitos on yksi Suomen 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Kotkan Kaupungin asettama johtokunta, toiminta-alueen kunnat valitsevat jäsenet. Kymenlaakson pelastuslaitos vastaa pelastuslain (29.4.2011/379) 27§ mukaisesti pelastustoimen palvelutasosta ja 29§ mukaan päättää palvelutasostaan.

Lue tästä Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014-2020 ja Liite 1

Pelastuslaitos on asettanut strategiset päämäärät toiminnalleen. Pelastuslaitoksen strategiasta voit lukea myös ne toimenpiteet, joilla strategiset päämäärät saavutetaan.

Lue tästä Pelastuslaitoksen strategia

Kymenlaakson pelastuslaitoksella viestintä on osa jokaisen työntekijän tehtävää. Pelastuslaitoksen viestintä tulee olla pelastustoimen arvojen mukaista, asiantuntevaa, ajankohtaista ja asiakkaitaan palvelevaa. Pelastuslaitoksen viestinnän tulee tukea julkisuuskuvaa, sisäistä ja ulkoista viestintää, sidosryhmä ja yhteistyökumppanien viestintää.

Lue tästä Viestintästrategia 30.11.2018