Kymmenedalens räddningverk

Kymmenedalens räddningsverk räddar och skyddar människor, egendom och miljö i alla uppgifter som hör till räddningsväsendet. Kymmenedalens räddningsverk samordnar beredskap, förhindrar olyckor genom att öka medvetenheten och skapar förutsättningar att rädda med sin skickliga, motiverade och engagerade personal.

Kundservice
Måndag - Fredag från 08.00 till 16.00
Växel (05) 23161

Jourhavande brandmästare:
Kotka området
+35844 702 6211

Jourhavande brandmästare:
Kouvola området
+35844 702 6313

Anvisningar:

Brandsäkerhetsguide för småhus I Självbedömningsblankett

Brandsäkerhetsquide för flervåningshus

Anvisning om tillfällig inkvartering

Anmälan om användning av specialeffekter

Anmälan om eldforestallning

Säkerhet är små insatser i vardagen: Information och råd om nödsituationer och förebyggande av olyckor​

Om du är i nödsituation eller omedelbart behöver hjälp av räddningsväsendet,

se information nedan:

RING 112

Nödnummer 112 FAQ