Turvallisuustiedote 2020 luonnokset

8.6.2020

Kymenlaakson pelastuslaitos on yhdessä alueen toiminnanharjoittajien kanssa valmistellut viiden vuoden välein päivitettävää yleisölle jaettavaa suuronnettomuustiedotetta.

Tiedotteen sisältöä ohjaa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, pelastuslaki sekä sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista. Kemikaaliratapihoja ohjaa lisäksi valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä.

Tiedote tullaan heinäkuussa jakamaan Kymenlaakson talouksiin ja se on myös nähtävillä Kymenlaakson pelastuslaitoksen nettisivuilla.

Luonnoksia voi kommentoida 17.6.2020 asti sähköpostitse osoitteeseen timo.kuossari@kympe.fi.

Kotkan seudun suuronnettomuustiedotteen luonnos

Kouvolan seudun suuronnettomuustiedotteen luonnos

Haminan seudun suuronnettomuustiedotteen luonnos