TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA

13.7.2020

Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut yhdessä alueen toiminnanharjoittajien kanssa viiden vuoden välein päivitettävän turvallisuustiedotteen suuronnettomuuden varalta.

Tiedote jaetaan postin mukana Kymenlaakson talouksiin viikolla 29 ja on myös saatavilla Kymenlaakson pelastuslaitoksen www-sivuilla (https://www.kympe.fi/tietoa-meista/ohjeet-ja-lomakkeet). Tiedotteessa kerrotaan millaisia vuoto- ja päästövaaroja kotiseudullamme on, sijaitseeko asuntosi tai työpaikkasi mahdollisen onnettomuusvaaran alueella, miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa, miten toimia suuronnettomuuden tapahduttua sekä milloin ja mistä tietoja on saatavilla.

Kehotamme perehtymään turvallisuustiedotteen sisältöön vaaratilanteiden varalta ja säilyttämään sen. Tarkista sijaitseeko koti tai työpaikka mahdollisten vaaratilanteiden onnettomuusvaikutusten alueella. Opettele toimintaohjeet onnettomuustapauksia varten.