Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv)

11.6.2019

Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv). Sijaisuuden tarkemmasta alkamisajankohdasta on mahdollisuus sopia erikseen. Sijaisuuden ensisijainen työhöntulopaikka on Haminan paloasema. Tehtävään vaaditaan Pelastuslain 57 § tarkoittama tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto sekä voimassa oleva B-luokan ajokortti. Hakijan on myös täytettävä TE-toimiston määrittämät vuorotteluvapaan sijaisen ehdot.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö joka on:

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai 
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävää voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse. Liitä hakemukseen tutkintotodistukset sekä lyhyt selvitys aiemmista työsuhteista (yhteystiedot alla).

Tiedustelut ja hakemukset:

Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen p. 044 7026213 tai ilpo.tolonen@kympe.fi