Kymenlaakson pelastuslaitoksessa julistetaan haettavaksi palomestarin virka

8.9.2020 - 24.9.2020

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi PALOMESTARIN VIRKA 24.9.2020 klo 12.00 mennessä.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja B-luokan ajokortti.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Palomestarin tehtävänä on toimia riskienhallinnan vastuualueella valvonnan ja turvallisuusviestinnän tehtävissä sekä muissa esimiehen määrittelemissä tehtävissä.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue ja ensimmäinen työhöntulopaikka on Eteläisellä toimialueella.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2 981,09 euroa/kk.

Virka täytetään 1.11.2020 alkaen.

Virkaan valitun on esitettävä Mehiläinen Oy työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos TAI kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi

Takojantie 4

48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antaa: Pelastuspäällikkö Juhani Carlson, puhelin 044 702 6331 juhani.carlson@kympe.fi

Vesa Parkko

pelastusjohtaja