KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS julistaa haettavaksi PALOINSINÖÖRIN VIRAN

31.10.2019 - 15.11.2019
Vesa Parkko

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi

PALOINSINÖÖRIN VIRKA 15.11.2019 klo 12.00 mennessä.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja B-luokan ajokortti.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Paloinsinöörin tehtävänä on toimia riskienhallinnan vastuualueen pelastuspäällikön osoittamissa varautumisen, valvonnan ja turvallisuusviestinnän tehtävissä sekä vastata osaltaan riskienhallinnan toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Paloinsinöörin tehtäviin kuuluu valvoa, että hänen vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Arvostamme osaamista Seveso-laitosten, kemikaaliratapihojen sekä satamien turvallisuus- ja valvontatyöstä.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014) ja suostumus osallistua tarvittaessa päivystykseen varallaolossa.

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3681,45 euroa/kk.

Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.

Virkaan valitun on esitettävä Mehiläinen Oy työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos

Takojantie 4

48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antaa vs. pelastuspäällikkö Juhani Carlson, puhelin 044 702 6331.

Vesa Parkko

pelastusjohtaja