Kymenlaakson pelastuslaitoksen viestinnän periaatteet

18.3.2019
Kymenlaakson pelastuslaitos, viestintätyöryhmä
Kymenlaakson pelastuslaitoksen viestintää on uudistettu 2018 aloittaneen työryhmän kautta. Tässä on kirjattuna niitä yleisiä viestintään liittyviä menettelytapoja, joita organisaationa käytämme. Huomioithan, että työmme ei aina mahdollista keskustelun ajantasaista seurantaa ja siihen osallistumista.

YLEISTÄ

Älä tee hätä- ja vaaratilanteista ilmoitusta sosiaalisen median viestimissä, vaan ilmoita niistä aina viipymättä hätänumeroon 112. Sosiaalisen median palvelujen ominaisuuksista johtuen pelastuslaitos ei kuitenkaan voi taata kirjoituksen luottamuksellisuutta, joten yksityisyyden suojaan kuuluvia asioita ei tule kirjoittaa edes yksityisviesteihin.

VISTINTÄKANAVAT

Pelastuslaitoksena otamme mielellämme vastaan kysymyksiä, kommentteja ja rakentavaa palautetta. Tätä voit tehdä pelastuslaitoksen virallisesta "anna palautetta" osioista. Nämä viestit välitetään virkapostin kautta suoraan vastuutaholle. Vaikka emme pystykään toimimaan reaaliajassa, pyrimme osallistumaan keskusteluun parhaamme mukaan. Koska haluamme tarjota sivuillamme kaikkia hyödyntävää ja laadukasta informaatiota, on tärkeää, että myös sinä osallistut siihen toisia kunnioittavasti ja yhteisön sääntöjä noudattaen.

Pelastuslaitos viestii toiminnastaan Facebook-sivuilla, Twitterissä @kymenpelastus sekä omilla Internet-kovisivuillaan. 

OHJEET JA SÄÄNNÖT

Pelastuslaitoksen julkisten kanavien keskustelun säännöt

Pelastuslaitos noudattaa seuraavia ohjeita ja sääntöjä keskustelun pitämiseksi laadukkaana viestimissään.

1. Viestien ja häiritsevien käyttäjien poistaminen ovat viimeisiä keinoja, joita haluamme käyttää, mutta Kymenlaakson pelastuslaitos varaa kaikki oikeudet tehdä niin.

2. Erityisesti seuraavanlaiset viestit ovat kiellettyjä:

  • haukkuminen, syyttely, kiroilu, uhkailu, häiritseminen
  • rasismi, henkilöihin, organisaatioihin tai kieliryhmiin kohdistuvat vihaviestit
  • tuotteiden ja palveluiden mainonta ja markkinointi sekä poliittiset kannanotot
  • väärän informaation jakaminen
  • tahallinen keskustelun häirintä (trollaus)
  • yksityisyyden suojaan kuuluvat asiat
  • spammaus
  • linkkien jakaminen haittasivustoille tai aiheeseen kuulumattomille sivustoille.

Yhteistyöterveisin

Kymenlaakson pelastuslaitos