KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS julistaa haettavaksi KAKSI PALOTARKASTAJAN VIRKAA

16.1.2020 - 31.1.2020
Vesa Parkko

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi

KAKSI PALOTARKASTAJAN VIRKAA 31.1.2020 klo 12.00 mennessä.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja B-luokan ajokortti.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Palotarkastajan tehtävänä on toimia riskienhallinnan vastuualueella valvonnan ja turvallisuusviestinnän tehtävissä sekä muissa esimiehen määrittelemissä tehtävissä.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue ja ensimmäinen työhöntulopaikka on Kotka.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2 945,16 euroa/kk.

Virka täytetään 1.3.2020 alkaen. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Virkaan valitun on esitettävä Mehiläinen Oy työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos

Takojantie 4

48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antaa:

Vt. johtava palotarkastaja Toni Puhakka 044 702 6287 toni.puhakka@kympe.fi  ja

Pelastuspäällikkö Juhani Carlson, puhelin 044 702 6331 juhani.carlson@kympe.fi

Vesa Parkko

pelastusjohtaja