Ajankohtaista

Metsäpalovaroituksen aikana juhannuskokon polttaminen ja muu avotulen teko on kielletty

17.6.2019

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Nuotio on avotulta, kuten myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kertakäyttögrillien käyttö katsotaan... Lue lisää »

Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv)

11.6.2019

Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv). Sijaisuuden tarkemmasta alkamisajankohdasta on mahdollisuus sopia erikseen. Sijaisuuden ensisijainen työhöntulopaikka on Haminan... Lue lisää »

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä ja ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

10.5.2019
Toni Puhakka

Pelastuslaissa on säädetty, että pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Lisäksi... Lue lisää »

KYMPEn uudistettu organisaatio aloittaa 1.5.2019

30.4.2019
Teemu Veneskari, kehittämispäällikkö

Kymenlaakson pelastuslaitoksen uudistettu organisaatio aloittaa 1.5.2019. Suurempi uudistus on pelastuslaitoksen johtoryhmän muuttaminen kahteen osaan, jossa johtoryhmän muodostaa pelastusjohtaja sekä pelastuspäälliköt. Laajennetun... Lue lisää »

AVOTULENTEKO JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS PELASTUSVIRANOMAISELLE

26.4.2019
Juhani Carlson

Avotulenteko, metsäpalovaroitus ja ruohikkopalovaroitus Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan... Lue lisää »