Ajankohtaista

Drone Olympics 2019

2.7.2019
Kehittämispäällikkö Teemu Veneskari

Kymenlaakson pelastuslaitos on käyttänyt miehittämättömiä ilma-aluksia vuodesta 2016 lähtien tehtäviensä tukena. Tavoitteena RPAS-suorituskyvyn kautta on tehostaa pelastusviranomaisen toimintaa. Pelastuslaitoksella RPAS-toimintaa tuottaa... Lue lisää »

Piirinuohousjärjestelmä on lakannut 30.6.2019

1.7.2019

Suomessa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun piirinuohousjärjestelmä lakkasi 30.6.2019. Rakennuksen omistajan tai haltijan on itse tilattava nuohous haluamaltaan yrittäjältä. Nuohoustyön tekijältä... Lue lisää »

Metsäpalovaroituksen aikana juhannuskokon polttaminen ja muu avotulen teko on kielletty

17.6.2019

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty. Nuotio on avotulta, kuten myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kertakäyttögrillien käyttö katsotaan... Lue lisää »

Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv)

11.6.2019

Kymenlaakson pelastuslaitos hakee palotarkastajan viransijaista vuorotteluvapaan ajalle 2.9-3.12.2019 (100 pv). Sijaisuuden tarkemmasta alkamisajankohdasta on mahdollisuus sopia erikseen. Sijaisuuden ensisijainen työhöntulopaikka on Haminan... Lue lisää »

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä ja ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

10.5.2019
Toni Puhakka

Pelastuslaissa on säädetty, että pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Lisäksi... Lue lisää »