Koulutus

Kuinka tulisi toimia tulipalon sattuessa? Mitä sammutusvälineitä kotona tai työpaikalla tulisi olla? Mitä pitikään muistaa rasvapalon sattuessa?

Muistathan, että rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnan harjoittajan lakisääteisenä velvollisuutena on

- ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja myös muiden vaaratilanteiden syntymistä

- varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa

- varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kykenee

- ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä

- toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

On siis tärkeää oppia tunnistamaan vaaratilanteet ennakolta ja osata toimia oikein onnettomuustilanteessa. On myös ensiarvoisen tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi niin, ettei onnettomuuksia synny turhaan.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijat antavat maksutta ohjausta ja neuvontaa arjen turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutusta omatoimisesta varautumisesta Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää yhteistyössä Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton, KASPELIn kanssa.

 

Räätälöityä turvallisuuskoulutusta voi tiedustella tarkemmin palomestari Ari Särkältä

- sähköpostitse: ari.sarkka (at) kympe.fi

- puhelimitse: 044 702 6360

 

sekä

 

Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton toimistosta

- sähköpostitse: toimisto (at) kaspeli.fi

- puhelimitse 05 7411 400

 

Turvallisuuskoulutustarjonta vuonna 2016

Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää yhdessä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton kanssa Asuinkiinteistön turvallisuus- ja Väestönsuojanhoitajan kursseja. Asuinkiinteistön turvallisuuskurssit pidetään kahtena peräkkäisenä iltana klo 18–21 ja Väestönsuojanhoitajan kurssit yhtenä iltana 18–21. Kurssit ovat maksuttomia! 

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS, kesto 6 h

Kohderyhmä:  Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstö, taloyhtiön hallitus, kyseisiin tehtäviin haluavat sekä rivi- ja kerrostalojen asukkaat. Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijöille.

Tavoite: Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet kiinteistön turvallisuushenkilöstön tehtäviin sekä turvallisuuden kehittämiseen asukkaiden näkökulmasta.

8-9.2. Kouvolan paloasema, Kauppalankatu 45

14-15.3. Kotkan paloasema, Takojantie 4

18-19.4. Haminan paloasema, Vehkapolku 1

31.10.-1.11. Kotkan paloasema, Takojantie 4

14-15.11. Kouvolan paloasema, Kauppalankatu 45

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan "Talon turvaopas", hinta tarkentuu vuoden 2016 alussa.

VÄESTÖNSUOJANHOITAJAN KURSSI, kesto 3 h

Kohderyhmä: Asuinkiinteistöjen väestönsuojan hoitajiksi tai valvojiksi nimetyt henkilöt, jotka normaalioloissa huolehtivat suojien kunnossapidosta sekä suojautumistilanteissa toimivat suojankäyttäjinä. Huom. yrityksille, laitoksille, huoltoyhtiöille ja muille on oma päiväkurssi. Katso lisää www.kaspeli.fi.

Tavoite: Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet hoitaa väestönsuojanhoitajan tehtäviä:

  •  suojan laitteet ja varusteet, niiden käyttö, huolto ja testaaminen
  •  väestönsuojan käyttökuntoon saattaminen
  •  toiminta suojautumistilanteissa

20.4. Kouvolan paloasema, Kauppalankatu 45

25.4. Haminan paloasema, Vehkapolku 1

22.11. Kotkan paloasema, Takojantie 4

29.11. Kouvolan paloasema, Kauppalankatu 45

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan "Väestönsuojan huolto ja käyttö", hinta tarkentuu vuoden 2016 alussa.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sekä kurssi, jolle haluat osallistua Kaakkois-Suomen Pelastusalanliittoon

- sähköpostitse: toimisto(at)kaspeli.fi

- puhelimitse 05 7411 400

TERVETULOA KURSSEILLE!

Tykkää meistä Facebookissa